DELA

Nu säljs Jurmo skola

BRÄNDÖ. Kommunen utannonserar nu Jurmo skolbyggnad till försäljning.
Byggnaden är i dag utarrenderad till Djurmo turism ytterligare ett drygt år framåt, men bolaget har önskat köpa huset. För att alla nu ska ha samma chans utbjudes byggnaden till försäljning. Den har värderats till 85.000 euro. Senast den 30 november ska intresserade lämna anbud.
Samtidigt finns ett förslag inför nästa års budget att kommunkansliet i Åva ska renoveras för en summa av 55.000 euro. Någon större renovering är inte gjord i byggnaden sedan den före detta skolan togs i bruk som kommunkansli 1986. En plan för ombyggnaden finns färdig. (ka-f)