DELA

Nu kommer skattebesluten

Nu kommer beskeden om hur mycket vi får tillbaka eller skall betala till på skatten. Skattestyrelsen har börjat posta beskeden, men meddelar att tidtabellerna skiljer sig avsevärt från varann i olika delar av landet.
I år fick 4,9 miljoner skattebetalare en färdigt ifylld deklarationsblankett. 1,4 miljoner blanketter korrigerades eller kompletterades och sändes tillbaka till skatteverket. Det är de beskeden som nu postas. De som inte har gjort några ändringar i blanketten fick besked om skatten redan i våras.
Den som får tillbaka på skatten får pengarna inbetalda på bankkonto i början av december. Om skatteförvaltningen inte har fått något konto sänder man en betalningsanvisning.
Också restskatten skall betalas i början av december. Om summan är stor delas den upp i två rater och den andra raten betalas i februari. (ht)