DELA

Nu kan man nominera folktingsmedaljörer

Nu är det dags att nominera kandidater för Svenska Finlands folktings förtjänstmedalj som delas ut på Svenska dagen varje år. Medaljen kan ges till både finländare och personer med annat medborgarskap. Medaljen delas ut för ”betydande personlig insats i arbetet för den svenskspråkiga befolkningen och den svenska kulturen i Finland”.
När medaljen beviljas beaktas följande insatser som meriterande:
1) ett hängivet arbete som gagnat det svenska i Finland;
2) ett arbete som inriktats på det svenska språkets vård och funktion i Finland;
3) ett gediget arbete som inriktats på en speciell grupp av den svenska befolkningen eller stärkt en specifik gruppkultur (kulturell, politisk, regional, religiös, yrkesmässig).
Senast den 19 september bör organisationer och enskilda lämna in skriftliga förslag till folktingsmedaljörer. Förslagen formuleras fritt eller fylls i på en särskild blankett. Blanketten fylls i på Folktingets webbplats www.folktinget.fi eller beställs från folktingskansliet. (ml)