DELA

Nu kan du söka champagnestipendium

I går lediganslog landskapsregeringen ett stipendium som ska användas för att forska i marinarkeologi, sjöfartrelaterad historia eller Östersjöns miljö. Stipendiesumman är på 25.000 euro. Landskapsregeringen inrättade stipendiet den 8 juni förra året och pengarna kommer från försäljningen av den så kallade vrakchampagnen.
Stipendiesumman kan delas bland flera sökanden och vem som för stipendiet avgörs av en sakkunniggrupp.
Ansökningarna skall vara inlämnade till landskapsregeringen senast den 28 mars kl. 16.15. (ar)