DELA

Nu får Näfsby skola egen speciallärare

Den första augusti i år hoppas Hammarlands kommun kunna ha en egen speciallärare i Näfsby skola. Kommunstyrelsen beslutade på sitt senaste möte att inrätta tjänsten och att kommunen samtidigt säger upp avtalet med Södra Ålands högstadiedistrikt varifrån man hittills köpt tjänsten.
Specialläraren ska också jobba i kommunens daghem som specialbarnträdgårdslärare under maximalt nio timmar i veckan. Hammarlands skolnämnd blir huvudman för tjänsten.
Tjänsten har diskuterats under ett års tid, då skolnämnden i samband med sitt budgetarbete uppmärksammade att det är dyrare för kommunen att köpa in tjänsten än att ha den i egen regi. Nämnden föreslog då att kommunstyrelsen skulle verka för att överta tjänsten som speciallärare. Ärendet har sedan dess diskuterats i både kommunstyrelsen, skolnämnden och socialnämnden.
Nu är det kommunfullmäktige som ska fatta det slutgiltiga beslutet. (mw)