DELA

Nu blir det ny föräldrakurs

Folkhälsan på Ålands projekt Vision Nolltolerans arrangerar tillsammans med ÅHS en föräldrautbildning enligt COPE-metoden.
Föräldrautbildningen är till för att ger föräldrar med barn i åldrarna sju till tolv år verktyg att förstå och hantera sitt barns beteende. Utbildningen ska stärka föräldrar i sin föräldraroll.
Fokus under utbildningen ligger på att förbättra samspelet inom familjen. En gruppträff kan till exempel handla om strategier för hur man berömmer sitt barn på ett medvetet sätt, hur man kan ingripa när barnet gått för långt eller hur man kan fördela sin uppmärksamhet mellan syskon.
– Efterfrågan på föräldrautbildning har varit stor säger Alexandra Walk-Liljeroos, projektledare för Vision Nolltolerans.
Kursen är kostnadsfri och drar igång den 26 februari kl. 18 i Folkhälsans allaktivitetshus. (fj)