DELA

Nu bärgas skrotbilen i vattnet vid Isaksö bro

I våras dokumenterade polisen att ett fordon med registernummer fanns i vattnet vid Isaksö bro i Geta. Polisen har via e-post i april meddelat kommunen att de inte ser något hinder för att bilen flyttas. Bilens ägare meddelades om var bilen befann sig och uppmanades att omhänderta densamma. Ägaren vidtog dock inte åtgärder för att förflytta fordonet.
Kommunstyrelsen, såsom renhållningsmyndighet, har nu beslutat att omhänderta och transportera skrotfordonet till behandlingsanläggning på ägarens bekostnad. (hh)