DELA

Nu är det dags att söka till polisutbildningen

Från och med nu till mitten av februari kan man söka till den svenskspråkiga polisgrundutbildningen som börjar i augusti 2013.
Polisen meddelar att vem som helst som uppfyller grundkraven är välkommen att personligen, telefonledes eller på annat sätt meddela sitt intresse. Därefter tar polisen kontakt i början av nästa år för att boka in en första intervju. Grundskaven är B-körkort (således 18 år fylld), ett års arbetserfarenhet av samma eller flera olika yrken samt slutförda studier på gymnasialstadienivå.
Det som testas av de sökande är mental balans, fysisk balans samt kompetensbalans, det vill säga att man kan uppvisa goda kunskaper i det språk man vill studera på. Närmare information hittas på www.polamk.fi. (as)