DELA

November dålig månad för hotellen

Det totala antalet övernattningar på hotellen var i november 6 451 stycken. Det är en minskning om drygt 16 procent jämfört med november 2012. Övernattningarna minskade både från Finland och Sverige. De finländska övernattningarna minskade med knappt 25 procent och de svenska med nästan 13 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i november, den ökningen var drygt 52 procent.
Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, noterar att när övernattningarna är få ser förändringarna stora ut i procent.
Med statistik för elva av år 2013s månader kan man konstatera att hittills ligger övernattningarna ungefär 1,5 procent över fjolårets siffror. (fj)