DELA

Mäklarföretag går samman

Citymäklaren upphör med sin fastighetsförmedling. Detta meddelas via en lapp på entrédörren till kontorslokalen på Torggatan där kunderna hänvisas till Fastighetskonsult längre norrut på samma gata. Juridiska ärenden sköts fortsättningsvis av Cityjuristen.

Närmare information ges på torsdag om samarbetsavtalet mellan Fastighetskonsult, Cityjuristen och Citymäklaren, meddelar Marcus Fellman på Fastighetskonsult. (ao)