DELA

Nej till att staden köper Mariepark

Staden skall inte köpa Marieparks entrébyggnad och inte heller lösa bolaget från markarrendet som löper ut år 2027.

Det är stadsledningens åsikt efter att man har berett en anhållan från bolaget bakom anläggningen, Mariepark ab.

Avslaget motiveras bland annat med att kvadratmeterpriset, 59 euro, är för högt. Området är ca 14 750 och bolaget begär 863 000 euro för byggnaden.

– Staden har dock inget känt behov av den aktuella byggnaden och byggnaden förefaller även i övrigt vara svår att få avsättning för, varför kostnaden kan jämföras med en kostnad för att få tillgång till området i förtid, skriver man i den beredning som stadsstyrelsen skall ta ställning till på torsdag. (tt-s)