DELA

Staden redo att borga för båtar

Åländska segelsällskapet vill att Mariehamn borgar för ett Paf-lån på 49 249 euro för två J70 segelbåtar. Båtarna behövs, enligt ÅSS, för att driva och utveckla segelsporten.

Stadsledningen ger grönt ljus för 80 procent av beloppet under förutsättning att landskapsregeringen beviljar Paf-lånet. Föreningen debiteras årligen 0,20 procent av beloppet.

ÅSS föreslås också få borgen för ett annat lån på 43 375 euro för en vågbrytare och en ponton. Det lånet är redan beviljat.

Stadsstyrelsen behandlar ärendena på torsdag. (tt-s)