DELA

Tallink-fartyg renoveras

1 miljon euro investerar Tallink på fartyget Romantika, som trafikerar Stockholm – Mariehamn – Tallinn.

Den interiöra designen byts ut och flera tekniska system kommer att uppgraderas. Renoveringen startade i början av februari då Romantika låg på torrdocka i Åbo i en vecka.

De tekniska renoveringarna som genomförts inkluderar målning och rengöring av skrovet, målning och rengöring av bildäck, byte av delar i propelleraxeln samt uppgradering till en mer miljövänlig smörjolja, berättar rederiet i ett pressmeddelande. (ab)