DELA

Norra Svibyvägen kan få farthinder

JOMALA. Boende vid Norra Svibyvägen i Jomala vill ha en gång- och cykelled och farthinder. Anledningen är att trafiken på vägen har ökat kraftigt i och med de nya bostads- och affärsområdena i Sviby och på Möckelö.
Kommunstyrelsen i Jomala har gett byggnadstekniska nämnden i uppdrag att titta närmare på möjligheten att bygga farthinder. Frågan om gång- och cykelled kommer däremot att behandlas i samband med att man i år tar fram en övergripande plan för leder i hela kommunen. (tt-s)