DELA

Nordiskt ministermöte antog integrationsprogram

På tisdagen möttes de nordiska samarbetsministrarna i Köpenhamn där man bland annat antog ett nordiskt integrationsprogram för flyktingar. Åland representerades av medlemmen i Nordiska samarbetskommittén Gunnar Westerholm.

Programmet ska uppmuntra och bidra till kunskapsutbyte och fungera som idébank mellan nordiska myndigheter, kommuner, frivilligorganisationer och regeringskanslier. Man planerar att sätta igång ett forskningsprojekt runt integrationsproblematiken.

– Integrationsprogrammet kan anses vara ett av de centralaste tyngdpunktsområdena i det nordiska samarbetet för närvarande, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten i ett pressmeddelande.

Även slutrapporten Nyt Norden 2 lades fram. En arbetsgrupp, där även Åland varit representerat, har föreslagit en rad åtgärder för att skapa större dynamik och flexibilitet i det nordiska samarbetet. Rapporten ska presenteras för de nordiska statsministrarna vid deras höstmöte i slutet av september. (ns)