DELA

Nordiskt JO-möte

De nordiska jämställdhets- och diskrimineringsombuden möts i Helsingfors den här veckan. På mötet, som pågår torsdag-fredag, delar de nordiska representanterna sina erfarenheter, delger varandra forskningsresultat och diskuterar bland annat transgenderpersoners rättigheter och lagstiftningens förnyelser och utmaningar.
Åländska deltagare är bland andra diskrimineringsombudsman Veronica Larpes-Papadopoulou samt diskrimineringsnämndens ordförande Pekka Tuominen.
Övriga deltagare är bland andra Sveriges diskrimineringsombudsman Katri Linna, Norges diskriminerings- och jämställdhetsombud Sunniva Örstavik, Danmarks människorättsinstituts expert i likabehandlingsfrågor Susanne Nour, Islands jämställdhetscentras representant Ingibjörg Elíasdóttir och Grönlands jämställdhetsråds ordförande Poul Hansen.
Mötet arrangeras av Finlands jämställdhetsombudsman Pirkko Mäkinen samt minoritetsombudsman Eva Biaudet. (ab)