DELA

Nordiskt Forum presenteras i kväll

ABF arrangerar en resa till Nordiskt Forum där 10 000 jämställdhetsengagerade möts på seminarier, workshops och kulturella arrangemang, tipsar Mia Hanström i ABF-Åland.
Nu arrangerar arbetsgruppen på Åland ett informations- och mobiliseringsmöte i kväll den 23 april kl. 19.30 i Ålands lagting.
På mötet presenterar Justina Donelaite, Ålands representant i styrgruppen för Nordiskt Forum 2014, och arbetsgruppen från Åland researrangemanget.
I arbetsgruppen sitter Ing-Mari Heikfolk, Ester Miiros, Mia Hanström och Jessica Sundberg. (ka-f)