DELA

Nordiska rådet vill ge pris för biodiversitet

Nordiska rådets miljöpris 2020 har biologisk mångfald som tema. Nu efterlyser Nordiska rådet nomineringar av personer eller organisationer som bekämpar förlusten av biologisk mångfald.

– Områden med många arter och habitat är bättre rustade för att anpassa sig till klimatförändringarna, och många och olika pollinerare är en förutsättning för stora delar av vår livsmedelsproduktion, skriver Nordiska rådet, under rubriken Inga bin, ingen mat.

Sista dag att nominera kandidater är den 13 maj. (ss)