DELA

Nordiska rådet möts i Köpenhamn

Nordiska rådets utskott, presidium och partigrupper samlas till möten i Köpenhamn i Danmark den här veckan. Från Ålands delegation i Nordiska rådet deltar ordföranden Christian Beijar och vice ordföranden Anders Eriksson assisterade av delegationssekreteraren Niclas Slotte.
Beijar deltar i välfärdsutskottets möten samt i den socialdemokratiska gruppens möten. Välfärdsutskottet ska bland annat diskutera utskottets huvudteman för 2014, gränslös hälso- och socialvårdsamarbete i Norden, EU frågor med mera.
Eriksson deltar i miljö- och naturresursutskottets möten, mittengruppens möten inklusive dess ledningsmöten samt i gränshindergruppens möte.
– Näringsutskottet ska vid ett gemensamt möte med näringsutskottet behandla Wille Valves och Anders Erikssons med fleras medlemsförslag om fiskodling i recirkulationsanläggningar. Utskottet ska också behandla arbetsplanen för år 2014 och behandla Anders Erikssons och Christina Gestrins rapport från rapportörskapet för Östersjön, skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande.
Vid gränshindersarbetsgruppens möte behandlas bland annat mandatet för det nyinrättade gränshindersrådet samt ett stort antal gränshindersfrågor däribland skattefrågor och erkännande av yrkeskvalifikationer. (ml)