DELA

Nordiska rådet dryftade Östersjön

Nordiska rådets miljö- och naturresursutskott samlades i Vasa förra veckan. På mötet diskuterades Östersjöns ekologiska tillstånd och utformningen av EUs kommande klimat- och energi politik.
Deltagarna fick ta del av nya miljörön. Forskning visar att rening av avloppsvatten i vattenreningsverk är billigare och effektivare än man tidigare trott.
– Det vore viktigt att dels effektivera reningsgraden i befintliga reningsverk, dels bygga ut nätverket av reningsverk så att de omfattar en större del av befolkningen kring Östersjön, säger Nordiska rådets Östersjörapportör Anders Eriksson (åf).
Stränga krav på fosforutsläpp diskuterades också. Miljö- och naturresursutskotts ordförande Ann-Kristine Johansson (S) misstänker att stränga krav kan tvinga jordbruk att läggas ner.
Ett gemensamt nordiskt pant- och retursystem för dryckesembalage behandlades också. Utskottet förundrade sig över det svaga intresset hos ministrarna, trots den lättuppnåeliga lönsamheten och miljönyttan.
– Den ovilja som de nordiska miljöministerarna genomgående visat är häpnadsväckande och man undrar vilka krafter som ligger bakom, säger Eriksson. (es)