DELA

Nordiska ministerrådet anordnar klimattävling

Inför det finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och hållbarhetskonferensen den 31 januari 2011 i Åbo anordnar kommunförbunden i Finland, Sverige och Norge samt Nordiska ministerrådet en klimattävling.
Tävlingen riktar sig till organisationer, företag och kommuner där man har utvecklat fungerande lösningar för att motverka klimatförändringen. Syftet är att föra samman lösningsleverantörer och potentiella kunder från Östersjöområdet och de nordiska länderna.Vinnarna utlovas publicitet, kundkontakter och hjälp med marknadsföringen av lösningarna.
Tävlingsbidragen lämnas in på finska, svenska eller engelska med hjälp av tävlingsformuläret som finns på adressen www.losningar2011.fi /contest senast den 30 september i år. På webbsidan finns också mer information om tävlingen. (lf)