DELA

Nordisk konferens om människohandel

Den här veckan, 27-28 november, hålls en nordisk konferens i Helsingfors med fokus på människohandel och arbetsliv. Den åländska diskrimineringsombudsmannen, Veronica Larpes-Papadopoulou, deltar i konferensen tillsammans med representanter från Ålands diskrimineringsnämnd.
På konferensen ska man diskutera och fokusera på hur personer i dag blir offer för människohandel när de söker sig till andra länder för att få ett arbete. Man vill lyfta upp kunskap om problem som är kopplade till denna form av människohandel i Norden i ett tvärsektoriellt perspektiv.
Bland annat ska deltagarna presentera praktiska praktiska exempel på hur de nordiska länderna, polisen, åklagare, domstol, arbetarskyddsförvaltning, arbetsmarknadsparter och NGOs arbetar med människohandel kopplat till arbetsmarknaden i Norden.
Finlands minoritetsombudsman Eva Biaudet och Nordiska ministerrådet står som arrangörer för konferensen. (as)