DELA

Nordenföreningar 50-årsfirade

Föreningen Norden på Ålands s ordförande Erik Brunström och vikarierande verksamhetsledare Bror Myllykoski deltog senaste vecka i huvudförbundets 50-års jubileumskonferens i Köpenhamn.

Konferensens tema var ”Framtidens teknologier och möjligheter”.

– I samband med konferensen lade Föreningarna Nordens Förbunds presidium fram ett förslag om en samnordisk tankesmedja med fokus på det framtida nordiska samhället. Förslaget utgår från att de grundvalar som de nordiska samhällena är konstruerade på behöver tänkas om, för att hantera de utmaningar vi står inför i den allt mer globaliserade världen, berättar Myllykoski.