DELA

Norden-nätverk på Åland

Nätverket Hela Norden ska leva, grundat 1994, ska bli en förening med hemort på Åland. Ålands bildningsförbund Mikael Erickson fick vid mötet på Åland nyligen i uppdrag att utforma stadgarna för den blivande föreningen.
Om nätverket sägs på hemsidan att syftet är att
-med ett perspektiv nerinfrån söka levendegöra demokratin och medborgarnas behov och önskan om inflytande och delaktighet i samhället.
-respektera och ta tillvara människans egen initiativkraft.
-vara ett nätverk för lokal utveckling och demokrati i Norden.
Vid mötet på Åland diskuterades även ett projekt för Östersjöns fortlevnad och ett nordiskt lokalt program för hållbar utveckling.