DELA

Nordeas kvartalsrapport visar positiv utveckling

Nordea Åland rapporterar i sitt pressmeddelande en god tillväxt under årets första halva.
Intäkterna för årets sex första månader uppgick till 3,6 miljoner euro vilket innebär en ökning med 7 procent jämfört med motsvarande tid året innan.
Sparandet för privatpersoner har ökat med 7,2 procent och på företagssidan med 9,2 procent, jämfört med samma period i fjol. Enligt undersökningar av folks privatekonomi kan ungefär tre fjärdedelar av Finlands befolkning spara åtminstone något, vilket också gäller på Åland.
Tillväxten på finansieringssidan har hållit en jämn nivå och utlåningen till privatkunder har fortsatt att växa. Nordea Ålands bolånestock uppgår nu till totalt 185 miljoner euro jämfört med 176 miljoner förra året.
Även företagssidans nyutlåning ökar vilket man anser tyda på framtidstro hos entreprenörer och företagare.


Reserverar för eventualiteter
Samtidigt har riskbilden och osäkerheten på marknaden ökat på Åland då särskilt sjöfartssidan står för många utmaningar. Dels pressad lönsamhet, dels nya miljömässiga direktiv som kraftig höjer kostnaderna för rederierna.
Inga egentliga kreditförluster redovisas per i rapporten. En reservering på en miljon gjordes dock vid årsskiftet ifjol för att möta eventuella framtida förluster.

Felix Quarnström