DELA

Nordea vann Mermaidfall

Nordea har, enligt YLEs finskspråkiga nyheter, fått rätt i två nya så kallade Mermaid-fall. Värdepappersnämnden anser att banken gav tillräckligt med information om de risker som fanns med placeringarna.
Enligt YLE krävde den ena av kunderna 25.000 euro i ersättning och den andra drygt 36.000 euro. Båda ansåg att bankens information hade varit bristfällig men värdepappersnämnden är alltså av annan åsikt. Nämndens beslut är inte bindande.
Tiotals klagomål om Mermaid har lämnats in. Värdepappersnämnden har hittills behandlat fyra.
Ett av de två tidigare fallen handlade om Sture Carlssons placeringar och också då ansågs Nordea ha informerat tillräckligt. Den tvisten resulterade i att Carlsson och banken gjorde upp i godo.
I det andra fallet ansåg värdepappersnämnden att Nordea skall ersätta kunden.
Mermaidplaceringarna var högrisklån som Nordea sålde år 2006. På grund av den globala finanskrisen sjönk placeringarnas värde. (tt-s)