DELA

Nordea ser försiktig tillväxt

Nordea Åland förbättrade de totala intäkterna under första kvartalet 2014 med 8,7 procent till totalt 1,78 miljoner euro. Både intäkterna från räntor och tjänster ökade.
Utlåningen till företag på Åland ökar svagt, vilket Nordea i ett pressmeddelande tolkar som att en liten ljusning i ekonomin kan vara på väg.
Nordea noterar också i sin kvartalsrapport att de som redan har det gott ställt ekonomiskt har fått det ännu bättre, medan de som har det tufft fått det sämre. Banken varnar för en ökad polarisering i samhället. (eh)