DELA

Nordbygg renoverar skolbyggnad

Efter att kontraktsförhandlingar hållits beslöt landskapsregeringen teckna entreprenadavtal med företaget Nordbygg, Lemland, för ombyggnad och renovering av före detta Ålands vårdinstitut i Mariehamn. Nordbygg hade lämnat det förmånligaste anbudet.
Beslutet togs på enskild föredragning av Roger Eriksson. (ab)