DELA

Noll i skatt på fastigheter

BRÄNDÖ. Brändö fortsätter vara den enda kommun på Åland som inte tar ut någon allmän fastighetsskatt. Inte heller skatt för stadigvarande bostad tas ut.
Skatt blir det däremot på fritidsbostäder med 0,9 procent.
Det betyder att skattesatserna bibehålls på samma nivå som för år 2013. (ka-f)