DELA

Niska får större kök i Sjökvarteret

MARIEHAMN. Byggnadsnämnden säger ja till stiftelsen Sjökvarterets anhållan om att bygga ut servicehuset för restaurang Niska.
Tillbyggnaden för ett modernt kök blir på tjugosex kvadrat. Hyresgästen betalar byggkostnaderna men bygget ägs av stiftelsen.
Sjökvarterets verksamhetsledare Bertil Karlsson räknar med att restaurangen öppnas till sommaren 2012. (pd)