DELA

Nilsson vill slopa bibbans gästavgift

Förslaget att turister som utnyttjar stadsbibliotekets datorer skall betala två euro för ett gästkort är inte bra. Det konstaterar bildningsdirektör Kjell Nilsson och föreslår att bildningsnämnden slopar avgiften.
Motiveringen är bland annat att personalen i kundtjänsten skulle belastas extra under den redan tuffa sommar- och turistsäsongen och också att det inte är lönsamt så länge man kan få ett gratis lånekort som inkluderar rätt att använda datorerna.
– Sett ur ett kulturturistiskt och medborgarperspektiv är det inte god samhällsservice att ta betalt för gästkorten. I Mariehamn finns inget riktigt internetcafé som det gör på många andra orter, inte minst turistorter. Staden borde därför värna om denna service både mot turister och sommarålänningar, som är en stor målgrupp, skriver Nilsson i sin beredning.
– Biblioteket är stadens mest jämlika och demokratiska offentliga mötesplats, just därför att många erbjudanden och aktiviteterna i biblioteket är kostnadsfria. (tt-s)