DELA

Neptunigatan fräschas upp

Den del av Neptunigatan som ligger mellan Södragatan och Storagatan i Mariehamn är i dåligt skick och skall byggas om.
Enligt den vägplan som infrastrukturnämnden nu har godkänt förses gatan med kantsten, det anläggs infarter och byggs fyra nya dagvattenbrunnar. Det blir en skild gång och cykelväg längs gatan och avsikten är att parkering bara skall tillåtas längs den ena sidan.
För att dämpa hastigheterna och förbättra trafiksäkerheten planeras ett upphöjt övergångsställe över Neptunigatan vid korsningen med Storagatan.
110 000 euro finns reserverat för ombyggnaden. (tt-s)