DELA

Nej till pengar för sälskador

Först sätter Finland alla klutar till för att i EU få igenom ersättning till fiskarna för sälskador. Sedan stryker Åland ersättningen. Fatalt, tycker fiskarförbundet.
Men landskapsregeringen vill satsa på sådant som ger fisk i butiken.
Fredrik Lundberg på Ålands fiskarförbund tar i tidskriften Fiskarposten upp den uteblivna ersättningen till fiskerinäringen.
– Kollegorna i Sverige får ersättnng för sina sälskador, kollegorna i Finland kommer att få en viss kompensation för sina skador, men Åland som har över 65 procent av Östersjöns gråsälsbestånd på sitt område lämnar sina fiskare helt utan, skriver Lundberg.
– Sverige och Finland har satt sin prestige i det här och fått kommissionen att godkänna stödet. Så kommer Åland och säger att det inte behövs, säger Fredrik Lundberg till Nya Åland.
Han tycker agerandet tär på Ålands förtroende i fiskerifrågor.
Samtidigt säger han att det inte handlar om några stora belopp, kanske 50.000 euro per år.
– Kommissionens villkor är hårda. Man skall ha en väsentlig del av sin utkomst från fiske för att ha rätt till ersättning. Och laxfisket är borta i och med årsskiftet, så det handlar om det kustnära fjällfisket, främst sik och gös, där ersättningen kunde vara till nytta för fiskarna.
Näringsminister Jörgen Strand (fs) tycker landskapets linje är helt konsekvent. Visserligen fanns ersättningar med i ett utkast som gick på remiss, men det ströks av en enig landskapsregering.
– Man löser inte problemet genom att betala ut ersättning. Vi får inte mer fisk i butiken på det sättet. Vi vill satsa på sälsäkra redskap och vi har utvecklat jakten så långt det går.
Strand påpekar att det inte används mindre pengar till fisket, de bara satsas på ett annat sätt. (ht)