DELA

Nej till mätning av föroreningar

Hamnnämnden tycker inte att stan skall köpa in apparatur för att mäta luftföroreningarna i Västerhamn. Miljönämnden föreslår att stan köper in mätinstrument för cirka 60.000 euro, för att med en ljusstråle längs hamnområdet mäta halterna av kväveoxid, svaveldioxid och ozon.
Att investera i den här apparaturen ger inget nytt, tycker nämnden och går på hamndirektör Jan Sundströms förslag.
Nämnden tycker att man redan har bra kontroll på luftföroreningarna i hamnen, som hör till de största på Åland. Nämnden utgår också ifrån att nya Ålandsfärjan, som kommer om två år, skall vara ett mycket rent fartyg miljömässigt.
Stadsstyrelsen skall nu ta ställning till frågan. (uw)