DELA

Nej till markköp av församlingen

SALTVIK. Kommunen får inte köpa mark av församlingen för att planera bostadsområden.
Det är andra gången gällande samma markområde som församlingen avslår kommunens anhållan. Men denna gång noteras att ”diskussioner skall föras med kommunen om eventuell försäljning av något annat församlingen tillhörigt område”.
På sitt senaste möte beslöt kommunstyrelsen att ärendet tas upp till behandling igen efter att styrelsen för mandattiden 2010-2011 tillsatts. Därtill beslöts, i enlighet med kyrkofullmäktige, att representanter från församlingen och kommunstyrelsen för diskussionen vidare. (ab)