DELA

Nej till höghus på Solberget

Bostads ab Solklint vill uppföra ett nytt flervåningshus på Solberget i Jomala men kommunens byggnämnd säger i det här skedet nej.

Orsaken är att det planerade bygget inte följer detaljplanen som säger att den aktuella tomten ska bebyggas med radhus, parhus eller kopplade småhus. Flervåningshuset, som har en våningsyta på 630 kvadratmeter, skulle också överskrida byggrutan och det säger en av grannarna, Jomala kommun, nej till.

Men helt stängs dörren inte: Byggnämnden återremitterar ärendet för fortsatt utredning. (tt-s)