DELA

Nej till hissar på gatumark

Bostadsbolaget för huset på adressen Nygatan 11, som står i korsningen Ålandsvägen–Nygatan, mitt emot hotellet, anhåller om att få arrendera mark av staden för att bygga hissar på utsidan av sitt hus. Marken i fråga är i dag gatumark. Huset har 30 lägenheter och fyra trapphus. Utrymmet som behövs är 2,3 x 4,3 meter per hiss.

I beredningen till förfrågan anser stadens tjänstemän att det i dag inte finns förutsättningar för att bygga hissar på stadens mark utan vill att bolaget utreder alternativ på sin egen tomtmark. Det här även om det i riktlinjerna till delgeneralplanen för centrum står att förbättrad tillgänglighet i existerande hus är en målsättning.

Helt omöjligt är det ändå inte. Det kan vara möjligt att ta ställning till en ny förfrågan senare när gatans status och layout kan ändras i framtiden, enligt beredningen.

Ärendet sänds även till stadsutvecklingsnämnden för kännedom. Infrastrukturnämnden behandlar förfrågan på sitt möte på tisdag. (eh)