DELA

Nej till fiskebåt under brobygge

En yrkesfiskare får avslag på sin anhållan om dispens från förbudet att köra båt under Vårdöbron medan byggandet av den nya pågår. Nu tvingas fiskaren köra runt både Mickelsö och Töftö för att nå sina fiskevatten.

Landskapsregeringen motiverar sitt beslut bland annat med att farleden under bron är stängd av arbetsmiljö- och säkerhetsskäl och att även även miljötillståndet kräver det.

Farleden är stängd till sista maj 2019 men kan öppnas tidigare om arbetet det tillåter. Viss trafik som till exempel sjuktransporter kan beviljas dispens. (tt-s)