DELA

Nej till extra syre i Kyrksundet

Lappböle och Sundby byars fiskelag får nej på sin fråga om maskinell syresättning av vattnet i Västra Kyrksundet i Sund.
Landskapsregeringen vill avvakta.
I slutet av maj ställde fiskelagen frågan till miljöbyrån. Kräftbeståndet i sjön har minskat, var beskedet, och för att förbättra sjöns tillstånd förelog fiskelagen att de skulle få lov att använda den gamla syrepumpen som användes på 70-talet för att syresätta vattnet.
Men landskapsregeringen tror att orsakerna kan vara flera till att kräftorna blivit färre och vill vänta med åtgärder tills den utredning som beställts av Husö biologiska station om fisk- och kräftbestånden i några stora kräftsjöar blir klar någon gång i höst.
Landskapsregeringen påpekar också att den gamla syrepumpen drog mycket el och att den blandade om vattnet alltför mycket för att vara ändamålsenlig i dag. Den pump som ska användas i dricksvattentäkten Toböle träsk, och som landskapet beviljat pengar för, syresätter bottenvattnet både elsnålare och skonsammare. Den beräknas kosta 20.000-25.000 euro.
I nästa års landskapsbudget finns det möjligen pengar för att restaurera och sanera vattenmiljön, aviserar landskapsregeringen. Bidrag ska i första hand ges för projekt där man samtidigt minskar utsläppen inom tillrinningsområdet, heter det.
Det kan också tänkas att det finns pengar att söka inom landskapsregeringens fiskeriprogram.
En orsak till beslutet att vänta med åtgärder är att Västra Kyrksundet inte i dag betecknas som särskilt mycket övergött eller att vattnet snabbt har försämrats. Längre fram kan det ändå bli aktuellt med åtgärder eftersom Västra Kyrksundet har potential att vara en reservvattentäkt i framtiden. (ao)