DELA

Nej till billigare tomter i staden

Mariehamns nya regler för hur tomter skall prissättas borde få tillämpas en tid innan man ändrar dem. Dessutom skulle de som nyligen köpt en tomt antagligen känna sig orättvist behandlade om priserna sänktes.
Med den motiveringen säger politikerna i både infrastrukturnämnden och stadsutvecklingsnämnden nej till en motion om marknadsanpassade priser.
I motionen, som har Lennart Isaksson (MSÅ) som första undertecknare, efterlyses större flexibilitet för både priser och byggplaneregler så att staden skall kunna bli av med osålda tomter och därmed öka skatteintäkterna. (tt-s)