DELA

Nej till att flytta klockans visare

Lagtingets lag- och kulturutskott säger nej till att uppmana landskapsregeringen att arbeta för att Åland i framtiden ska höra till den centraleuropeiska tidszonen, det vill säga att vi skulle få samma tid som man har bland annat i Sverige. Frågan väcktes i en åtgärdsmotion som lämnats in med Axel Jonsson (Åf) som första undertecknare.

Utskottet konstaterar att det inte finns tillräckligt mycket som talar för att motionen ska godkännas. En övergång till centraleuropeisk tid skulle medföra både fördelar och nackdelar.

Möjligheterna att påverka bara sommartiden är små eftersom den styrs av EU-direktiv. Utskottet konstaterar dock att man både i Finlands riksdag och i EU-parlamentet har väckt frågan om att länderna själva ska få bestämma om sin sommartid. (tt-s)