DELA

Nej och ja till asfalt

Ålands motorklubb får inte asfaltera raksträckan mellan Gottby och Svinryggen inför street-racetävlingarna den 8 september. Trafikminister Runar Karlsson (c) har avslagit ansökan med motiveringen att det är väghållaren som ansvarar för vägen.
Däremot beslöt han att landskapet utför asfalteringen på en sträcka av cirka 500 meter. Kostnaden beräknas till 24.000 euro. Pengarna tas från landskapets budget för vägunderhåll. (ht)