DELA

Nej igen till annan tidzon

Det finns inte en majoritet i lagtinget för att Åland skulle driva frågan om en övergång till centraleuropeisk tid.

Nya Åland har tidigare redogjort för Axel Jonssons (Åf) motion om en ändring av tidszonen och också för lag- och kulturutskottets beslut att inte gå vidare med ärendet.

I lagtinget i går gjorde Jonsson ett sista försök genom att föreslå att lagtinget skulle uppmana regeringen att ta kontakt med riket och meddela att Åland vill ha en förändring. Men det förslaget understöddes alltså inte av den politiska majoriteten. (tt-s)