DELA

Nedlagt åtal för bedrägeri

En man åtalades för bedrägeri efter att ha köpt bildelar värda 1 000 euro, men låtit bli att betala hela den överenskomna summan trots upprepade påminnelser av säljaren. Enligt åtalet var 600 euro obetalt. Målsägande yrkade att köparen skulle ersätta den återstående summan.

Parterna nådde förlikning och därmed lade åklagaren ner sitt åtal. (pp)