DELA

Neddragningar på Annagården

FÖGLÖ. Personalkostnaderna för Annagården minskas, eftersom det för närvarande finns flertal lediga rum vid äldreboendet i Föglö.
Ingen personal behöver dock permitteras utan socialnämnden har gått igenom vilka möjligheter det finns att spara in ändå. Bland annat ombildas tjänster och det har inte alltid tagits in vikarier för vintersemestrarna eller för kortare sjukledigheter.
På det här viset behövs inte heller några tilläggsanslag för Föglö socialnämnd. (ab)