DELA

Nauclérmotion om översättningspengar

Tiden för att lämna in budgetmotioner till statsbudgeten gick ut på fredagen klockan 12. Liksom ifjol har Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér lämnat in en budgetmotion om anslag för översättning av allmänt bindande kollektivavtal till svenska. Hon påpekar att Åland med stöd av självstyrelselagen är enspråkigt svenskt och att även de allmänt bindande kollektivavtalen måste finnas på svenska för att ha verkan i landskapet.
Nauclér vill också se ett höjt anslag för den civila krishanteringen samt att anslaget för biståndssamarbetet höjs med ytterligare 60 miljoner euro. (ak)