DELA

Nauclér vill veta inkomst från Åland

I rikets budget anslås årligen stora summor som överföringar till Åland. Men man tar ingenstans upp de inkomster staten har i form av skatter från Åland.
Det här vill riksdagsledamoten Elisabeth Nauclér ändra på.
I sitt anförande i budgetens remissdebatt, som har pågått hela veckan, sade Nauclér att upplägget som det ser ut nu ger intrycket att staten betalar ut bidrag till Åland medan det i själva verket handlar om återbäring av skatter.
I nästa budgetförslag vill Nauclér se också de summor som staten får in från Åland.
I sitt anförande fäste hon också uppmärksamhet vid att Åland ”i motsats till de flesta självstyrande områden” saknar rätt att bära upp skatter.
Beträffande sjöfarten såg Nauclér fram emot ett lagförslag som permanentar stödet till passagerarsjöfarten liksom att det nästa år kommer en lag om tonnageskatt.
Det internationella biståndet är enligt budgetförslaget nästa år 0,43 procent av Finlands BNP. Det räcker inte för Nauclér, som utlovar en finansmotion om höjning av biståndet. Målet är 0,7 procent. (ht)