DELA

Nauclér vill ändra proviantskatten

Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér har i veckan lämnat in en lagmotion till riksdagen om ändring av den så kallade proviantskattelagen. Lagen gäller beskattning av vissa varor, som säljs ombord på passagerartrafik i utrikestrafik. Lagen reglerar maximivärdet för en vara passagerarfartyg kan ta in skattefritt för försäljning.
I den proposition regeringen överlåtit till riksdagen om höjningen av värdegränsen för varor som passagerare får föra iland föreslås värdegränsen höjas från nuvarande 175 euro till 430 euro. På samma sätt borde värdet för levererad vara till fartyget höjas från 65 euro till 150 euro, menar Nauclér. (ke)