DELA

Nauclér talade för sjöräddningen

Om regeringens förslag att avskaffa lästavgiften, som betalas av finländska fartyg i utlandstrafik eller utländska fartyg på finskt vatten, går igenom tappar Ålands sjöräddningssällskap 10 000–20 000 euro årligen.
Detta har Elisabeth Nauclér uppmärksammat i riksdagen.
Ålands riksdagsledamot poängterade att Ålands sjöräddningssällskap i fortsättningen måste få tillräckligt med medel från finska staten så att de täcker de kostnader de har med tanke på att man utför hela 10 procent av alla sjöräddningsuppdrag i Finland.
Enligt förslaget får sjöräddningen nästa år 12 000 euro från inrikesministeriet, men summan är inte tilläcklig enligt Nauclér,
– Ålands sjöräddningssällskap borde få 10 procent av den summa som föreslagits för Finlands sjöräddningssällskap eller drygt 24 000 euro, alltså dubbelt mot vad som föreslås, sade Nauclér i sitt anförande. (ms)