DELA

Nauclér leder människorättsgrupp

Elisabeth Nauclér har valts till ordförande för riksdagens grupp för de mänskliga rättigheterna. Gruppen grundades år 1991 av bland andra Pekka Haavisto, Erkki Tuomioja och Heidi Hautala.
Romernas och kurdernas situation, människohandel och situationen i Väst-Sahara är exempel på frågor som gruppen arbetar med. Gruppen för diskussioner med utrikesministern och tar på riksdagens vägnar emot företrädare för människorättsorganisationer som besöker Finland.
– Jag är glad över förtroendet, det är ett stort ansvar och jag har länge tvekat till att ta emot uppdraget, säger Elisabeth Nauclér. (aks)